ervaring en deskundigheid

Architect inhuren
Contact

Architect inhuren

Een architect inschakelen? Daarvoor kun je bij T.K. Architectuur en Bouwmanagement terecht. Met ruim 40 jaar aan ervaring en onze opgebouwde vakkennis kunnen wij jou helpen op een flexibele en professionele wijze. Wij zijn in alle gevallen mensgericht en dienstbaar. Jij kunt jouw wensen in alle gevallen aan ons doorgeven. Wij doen altijd een check met betrekking tot het bestemmingsplan, waardoor wij kunnen constateren of het plan überhaupt realiseerbaar en toegestaan is. Wanneer dit inderdaad het geval is, kunnen wij daadwerkelijk naar het ontwerp gaan kijken. Uiteraard nemen wij jouw wensen mee in het ontwerp; in hoeverre dat mogelijk is.

Wij maken ontwerpen voor het volgende:

 • Woningbouw
 • Utiliteitsbouw (waaronder winkels)
 • Restauratie en renovatie
 • Sportaccommodaties

Een Architect nodig? Schakel ons in!

Alle hierboven genoemde soorten bouw worden opgenomen in onze dienstverlening, waarbij wij ons kunnen ontfermen over de volledige ontwerpfases, die kunnen worden uitgesplitst in drie fases:

 1. het voorlopig en definitief ontwerp wat moet leiden naar een (omgevings)vergunning
 2. het voorbereiden richting uitvoeringm.b.v. werktekeningen en technische omschrijvingen
 3. het begeleiden van de bouw in de uitvoeringsfase

Woningbouw

Als het om woningbouw gaat, zijn wij ervaren op meerdere onderdelen. Zo kunnen wij ontwerpen voor nieuwbouwprojecten maken, maar wij kunnen ons ook ontfermen over ontwerpen met betrekking tot het verbouwen van bestaande panden. Indien wij al eerder een nieuwbouwproject hebben verzorgd, kun je ons uiteraard ook inschakelen voor een aanbouw of wijziging van een deel van de woning.

Winkel of bedrijfspand ontwerpen/verbouwen

We hebben veel ervaring in het ontwerpen van bedrijfspanden en winkels, de meest uiteenlopende bedrijven hebben we voorzien van een op maat ontwikkeld pand waar in lengte van jaren kan worden gewerkt. (bv meerdere projecten op de Revelhorst in Zutphen, maar ook landelijk)

In het geval van winkels, werken wij niet altijd in opdracht van de winkelier zelf. Vaak krijgen wij te maken met winkelketens, waardoor het project zelf veel meer gaat omvatten. Doordat wij bijvoorbeeld met veel bouwmarkten bezig zijn geweest, hebben wij ook veel ervaring op kunnen doen met het werken voor meerdere disciplines in die winkelketens. Aangezien het bij winkels om utiliteitsbouw gaat, krijg je met andere dingen te maken dan bij woningbouw. Om met het ontwerp aan de slag te kunnen houden wij ons onder meer, met het volgende bezig:

 • Waar komen de winkels c.q. de bedrijven terecht
 • De kavelgrootte en indeling
 • Parkeerfaciliteiten, eisen gemeente, aan- en afvoer transport
 • Logistiek in een winkel of bedrijf, bv waar komen publieksingang en transportingang
 • De routing binnen de winkel of het bedrijfsgebouw

Restauratie en renovatie

Bij restauratie en renovatie gaat het vaak om bestaande panden. Dit soort panden moet je met voorzichtigheid benaderen, met bepaalde gedeelten van het pand mag in sommige gevallen namelijk niets gebeuren. In de meeste gevallen gaat het dan om monumenten. Het kan dan om een gemeentelijk monument of een rijksmonument gaan. In beide gevallen gaan wij in gesprek met vertegenwoordigers binnen de gemeente, die veel zeggenschap en kennis hebben als het om deze monumenten gaat. Zelfs met de nodige beperkingen kunnen wij ervoor zorgen dat een aantal wensen toch gerealiseerd kunnen worden.

Sportaccommodatie laten ontwerpen

Bij Sportaccommodaties gaat het tegenwoordig vaak om renovatieprojecten of verbouwprojecten. Hierbij kun je denken aan vernieuwing en uitbreiding van bijvoorbeeld kleedkamers, kantines of bestuurskamers. Wij hebben de nodige ervaring op het gebied van dit soort projecten.  Bv: Een compleet plan met kleedruimten en bestuurskamer evenals de renovatie van een volledige sporthal.

Wilt u meer weten of een vrijblijvende afspraak maken met ons?

0570-630 302

info@tkarchitect.nl

IJsselkade 28, 7201 HD Zutphen