ervaring en deskundigheid

Expert bouwgeschillen
Contact

Expert bouwgeschillen

Wij voeren ook werkzaamheden uit met betrekking tot de rechtbank en de advocatuur. Hierbij richten wij ons op eventuele bouwgeschillen of problemen die tijdens de bouw zijn ontstaan. Op basis van onze ervaringen en vakkennis leveren wij advies, met als doel dat eventuele bouwgeschillen opgelost worden. Wij treden in de meeste gevallen op als onafhankelijk bouwkundige waarbij wij naar probleemzaken kijken en naar oplossingen gaan zoeken. Voor hulp bij bouwgeschillen kun je dus zeker bij T.K. Architectuur & Bouwmanagement terecht.

Perceel opsplitsen

Voor het opsplitsen van perceelonderdelen ben je bij ons ook aan het juiste adres. Alles wat namelijk op één perceel staat is het eigendom van degene die dat perceel in handen heeft. Bijvoorbeeld: je koopt een woning met een stuk grond; de grond onder en rondom de woning is afgegrensd en dat vormt een perceel. Als het om grotere bouwprojecten gaat, kan het lastig worden wanneer er bijvoorbeeld een winkel en woningen op hetzelfde perceel staan, zodat deze een verdieping in hetzelfde pand beslaan. In dit geval kunnen wij te hulp schieten door een splitsingstekening te maken.

Splitsingstekening opvragen

Met splitsingstekeningen kunnen wij percelen opsplitsen in zogenaamde appartementsrechten. Een splitsingstekening bestaat uit diverse onderdelen. Wij zorgen er in alle gevallen voor dat alle bepalende onderdelen in de splitsingstekening worden opgenomen. Hierbij kijken wij bijvoorbeeld naar welke onderdelen bij welk appartement horen en hoe dat tekentechnisch goed in kaart is te brengen. Daarnaast geven wij in de splitsingstekening ook aan welke onderdelen gemeenschappelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld een trap zijn die naar boven loopt en uitkomt bij meerdere woningen in hetzelfde pand. In dat geval is de trap gemeenschappelijk voor alle woningen, maar bijvoorbeeld niet voor de winkel die onder de woningen aanwezig kan zijn.

Onderhoud

Het splitsen van een perceel levert de verplichting op dat er een Verenging van Eigenaars (VvE) wordt opgericht, die het onderhoud van het pand moet gaan behartigen. Om een juiste verdeling van de onderlinge verplichtingen en financiële bijdragen te kunnen bepalen moet daar dus ook een opzet van zgn. breukdelen worden vastgelegd waarin duidelijk wordt welke eigenaar voor welk percentage daarbij verplichtingen krijgt. De VvE moet een onderhoudsplan maken waardoor het duidelijk is wat er aan toekomstig onderhoud moet worden verricht. E.e.a. wordt daarbij notarieel vastgelegd met behulp van een splitsingsakte. De splitsingstekening is dus in alle gevallen essentieel als het om de splitsing van een perceel gaat.

 

Kiwanis

Wij houden ons als vrijwilliger ook bezig met andere mooie projecten, waaronder projecten voor kinderen die onze hulp goed kunnen gebruiken. Indien je hier meer over wilt weten, neem dan zeker even een kijkje op de website van Kiwanis Zutphen e.o.

Wilt u meer weten of een vrijblijvende afspraak maken met ons?

0570-630 302

info@tkarchitect.nl

IJsselkade 28, 7201 HD Zutphen