ervaring en deskundigheid

Diensten & Over ons
Contact

TK Architectuur & Bouwmanagement

TK Architectuur en Bouwmanagement is een onafhankelijk advies- en ontwerpbureau, ontstaan uit een compagnonschap vanaf 1979 en uitmondend in 2000 in een geheel zelfstandig Architectenbureau op het kantoor in Schalkhaar onder de naam Ton Keijmel Architecten en na 2012 als TK Architectuur & Bouwmanagement.  (TKAB)

In 2018 zijn we verhuisd naar de IJsselkade in Zutphen.

Onze dienstverlening beslaat alle facetten, die horen bij het realisatietraject van woningen, utiliteitsbouw, bedrijfshuisvesting, kantoren, interieurs, sport- en recreatielocaties en monumenten. Hiertoe behoren het ontwerpen en verzorgen van de noodzakelijke voorbereidende taken, maar ook het begeleiden van de werkzaamheden tot de eindrealisatie.

Vormgeving en functionaliteit zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Helderheid in zowel uitvoering als in communicatie tijdens ontwerp- en uitvoeringstrajecten vinden we belangrijk. We zijn een enthousiaste, betrokken, creatieve en innovatieve partner. De offertes die wij aanbieden zijn zorgvuldig samengesteld. Voordat we prijsaanbiedingen doen, worden alle gestelde eisen en wensen op het gebied van functionaliteit, duurzaamheid, vorm, kwaliteit en technisch onderbouwd zorgvuldig afgewogen op basis van het gestelde budget.

TKAB is niet zomaar een Architectenbureau

Wij zijn zeer wensgericht en dienstbaar richting opdrachtgever ingesteld. Dit betekent, dat opdrachtgevers alle ruimte krijgen om hun wensen in te brengen. Vanuit onze jarenlange bouwkundige ervaring zien we daarbij al vrij snel welke mogelijkheden, suggesties en wensen op de juiste manier in het project kunnen worden geïntegreerd.
Het maken van kadastrale splitsingstekeningen t.b.v. het gescheiden ontwikkelen en verkopen van diverse bouwwerken. (appartementen, woningen boven winkels, kantoren, en dergelijke.) behoort ook tot onze expertise.

TKAB als bouwbegeleider

De voordelen van samenwerken met een onafhankelijk Architectuur- en Bouwmanagement- bureau is, dat u een bouwproject of meerdere bouwprojecten ook door ons kunt laten begeleiden wanneer deze niet door ons zijn ontwikkeld.
Los van de aangestelde aannemer(s), controleren wij namens u als opdrachtgever de gekozen materialen, de bouwmethodiek en de kwaliteit van uitvoering.
We kunnen uw bouwproject geheel verzorgen en u daarbij ontzorgen.

Kies TK als manager van:

  • Het opzetten van de benodigde aanbestedingsprocedures t.b.v. de realisatie van bouwtechnische en installatietechnische onderdelen binnen een ontwerp.
  • Het begeleidingstraject voor het aansturen van en controleren op de voortgang van alle activiteiten en werkzaamheden t.b.v. de voorbereidingen van de verschillende ontwerpen en bouwonderdelen t.b.v. de feitelijke realisatie.
  • Het bewaken van de gemaakte budgettering voor het ontworpen project.
  • Het maken van kadastrale splitsingstekeningen t.b.v. het gescheiden verkopen van diverse bouwwerken. (appartementen, woningen boven winkels, kantoren, boerderijen en dergelijke.)

Onafhankelijk partner bij bouwgeschillen

Een van onze aanvullende extra diensten is het onafhankelijk adviseren bij bouwgeschillen. Dit doen we bij voorbeeld tussen de direct betrokken partijen, maar ook voor advocaten, mediators en diverse rechtbanken in Nederland.

Wilt u meer weten of een vrijblijvende afspraak maken met ons?

0570-630 302

info@tkarchitect.nl

IJsselkade 28, 7201 HD Zutphen